Holdning og handling

25 oktober 2013 00:12 via jenspeterhansen.dk

HOLDNINGER

 • Åbenhed - Du har ikke en kinamands chance for at følge, forstå og måske påvirke beslutningsprocessen, såfremt politikerne ikke løbende informerer om problemstillinger og alternativer, inden beslutningerne træffes. 
 • Uenighed! Det er uenighed, der skaber engagement, og hvis politikerne ikke tør være uenige - eller fremstår som alt for enige - så virker de som en lukket loge, der sammen forsvarer sig mod borgerne. Sagt af samfundsforskeren Johannes Andersen. Han har ret.
 • Politik baseret på fakta  frem for følelser, hvor der er rum for debat  inden efterfølgende konsensus og loyalitet mod trufne beslutninger. 
 • Noget for nogetJeg stiller krav til den enkelte, til forældre, til offentlig ansatte, men det ud fra en forudsætning om ordentlige rammer. 
 • Ansvar & kompetence skal følges. Jeg vil bekæmpe enhver tendens til at kommunens medarbejdere styres af procedurer og skemaer i stedet for egen erfaring og ansvarsfølelse. Delegerer og decentraliserer – men sørger også for klare politiske mål.
 • Økonomi. Udvikling er at investere, hvor ”udbyttet” bliver øgede velfærdsmuligheder fremover.
 • Sundhed er også personlig frihed. Vi har hver især ansvaret for egen sundhed, men som kommune skal vi sikre rammer, der gør det let at leve sundt – vi har ikke råd til andet! 
 • SkolerJeg prioriterer nærhed for de små og faglighed for de store. 
 • Attraktive boliger i landområder og levende landsbyer, der kan tiltrække gode skatteborgere. Byggegrunde gør det ikke alene - vi skal bestræbe os på at opretholde basale service faciliteter.

HANDLING

Jeg deltager ganske aktivt i den politiske debat i form af 

 • Sætter emner på dagsorden i byråd & udvalg - se siden Resultater
 • Aktiv i byrådssalen & på net - f.eks. Twitter
 • Mere end 45 debat indlæg i aviser og ugeblade - se de nyeste på Pinterest

I "gamle dage havde jeg tiden til at køre PurhusNet - et virtuelt samlingssted for borgere i Purhus kommune.