Resultater

09 oktober 2013 15:24 via jenspeterhansen.dk

Ingen politiker kan gennemføre noget alene - der skal i Randers altid være mindst 15 andre, der er med på ideen. Men den enkelte politiker kan tage initiatativ, arbejde for at belyse sagen og tage eventuelle tærsk fra borgere, der har en anden mening.

 

Herunder områder, hvor jeg mener at have gjort en forskel: 

 • Flere skal cykle mere. I løbet af seneste tre år er antal cykelture i Randers kommune steget med 45% og i 2013 blev Randers kommune hædret som Årets Cykel Kommune. Byrådskollegaer fra andre partier har ved flere lejligheder tillagt mig en god del af æren for dette.
   
 • Nærhed for de små - faglighed for de store. Dette er Venstres holdning i debatten om skolestrukturen og jeg tager gerne æren af at være ophavsmanden - se mit læserbrev fra 2008. Styrken ved denne holdning er blandt andet, at den sikrer opretholdelse af også de mindre skoler i landdistrikterne.
   
 • Boliger i det åbne land. Konkret har jeg hjulpet ansøgere med at få lov til nyt byggeri etc., og generelt har jeg gået foran med at få forvaltningen til at forstå, at de skal hjælpe borgerne med så hurtigt som muligt at få en lovlig tilladelse til den foretagsomhed, der bør være plads til på landet.
   
 • Vindmøller. I rigtig mange kommuner ser vi, hvordan politikere stikker halen mellem benene, når naboer til vindmølle projekter protesterer. Sådan kunne det være gået i Randers: Socialdemokratiet og SF var indledningsvis (for nu at sige det pænt) ganske tøvende, da det kom til godkendelse af konkrete vindmølleprojekter. Hele Byrådet havde dog været rørende enige, da vi lavede den overordnede vindmølleplan. Heldigvis er vi - pånær DF - igen enige om, at også Randers kommune skal tage sin del af ansvaret for at imødegå klimaforandringer og i samme ombæring skabe arbejdspladser og politisk frihed i forhold til olie stater. Personlig måtte blev jeg beskyldt for diverse grimme ting men pyt med det - i Randers kommune kan vi være vor indsats bekendt i forhold til vore børn og børnebørn.
   
 • Sikker skolevej. På min foranledning blev der sat lys op og etableret bedre sikkerhed for cyklister omkring afkørsel Nord, hvor skolebørn til og fra Rytterskolen færdes daglig (har dog intet med de tåbelige svingbomme at gøre, der efterfølgende er blevet sat op).
   
 • Fartdæmpning. Tre uheld i løbet af kort til i Hvidsten var for mig god grund til, at der her skulle laves en fartdæmpning så hurtig som muligt. Det betød, at fartdæmpningen i Kondrup (hvor der ikke havde været uheld) blev udskudt, hvilket gjorde mig til skydeskive for utilfredse Kondrup borgere. De har efterfølgende fået deres fartdæmpning.
   
 • Husdyrgodkendelser. I starten tog det rigtig lang tid at få husdyrgodkendelser i Randers kommune. Det er der nu kommet godt styr på.
   
 • Udstykninger i landsbyer. I forbindelse med Æblehave udstykningen i Asferg havde daværende Purhus kommune besluttet (guderne må vide hvorfor) alene at sætte de seks dårligste grunde til salg. Jeg kom igennem med, at de seks bedste også skulle kunne købes. I Sønderbæk var der lagt op til, at Kommuneplan 2009 ville blokere for en naturlig hul udfyldning. Fik fjernet den begrænsning. Uanset hvor bør det være muligt at bygge nyt i landsbyer - vi skal med kyshånd tage imod de, der ønsker at bosætte sig i landdistrikterne. Trafikken går så rigelig den modsatte vej.