Jeg skaber rammer, der fremmer virkelyst, og gør det nemt for borgere og virksomheder at agere klogt i forhold til sundhed, miljø, klima og mobilitet.