Erfaren, energisk og helhedsorienteret politiker

  • 2019 - Byrådsmedlem, Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget
  • 2018 - Stedfortræder, Børne- og familie udvalget, Socialudvalget
  • 2014 - 2017 Byrådsmedlem, Økonomiudvalget, Miljø- og teknik udvalg, Landdistriktsudvalget
  • 2010 - 2013 Byrådsmedlem, Miljø- og teknikudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget
  • 2005 - 2009 Byrådsmedlem, Miljø- og teknikudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget
  • 2001 - 2005 Byrådsmedlem Purhus kommune, Børne- og skole udvalget
  • 1997 - Medlem af Venstre

Derfor stiller jeg op

Jeg ønsker et grønnere, sundere og sjovere Randers kommune. Liberale vælgere kan med mig stemme grønt uden at krydse rødt. Jeg er i politik for at præge udviklingen, og det sker bedst ved at være arbejdsom, grundig, levere klare udmeldinger og arbejde for at politiske beslutninger baseres på fakta og liberale holdninger frem for følelser og fornemmelser. Jeg evner at give djøf’erne med- og modspil.

En grønnere, sundere og sjovere Randers kommune

En grønnere, sundere og sjovere kommune

Vi SKAL gøre hvad vi kan – som person og som fællesskab - for at mindske de klimaforandringer, der vil ramme vore børn og børnebørn. Jeg vil fortsætte arbejdet for mere vedvarende energi - især og et højt ambitions niveau i vore klima indsatser. 

Cykling er samfundets schweizerkniv. Uanset problem kan mere cykling bidrage til løsning af udfordringer med ringe sundhed, trængsel på vejen, for få P-pladser, demens forårsagende støj, helbredsfarlig PM25 og CO2.

Vi får en sjovere kommune, når flere cykler. Bemærk det glade ansigt, når du ser en komme susende på elcykel. Også bilister bliver glade for mere plads, når andre lader bilen stå til fordel for (el)cyklen. 

Der skal være plads til foretagsomhed på landet. Vi skal gå helt til grænsen ift. Planlovens ofte alt for restriktive bestemmelser. 

Jeg er i politik for at gavne hele kommunen. Nej til sognerådspolitik og politisk taktik. Ja til at sætte dagsordenen, ja til kvalificeret med- og modspil til forvaltningen og ja til gode forslag uanset hvem der stiller disse.