Stem personlig på Jens Peter Hansen

Holdning & handling - to sider af samme sag hos Jens Peter Hansen

Land & by - vi har meget at give hinanden

 

 

space180 

Holdning ....

Demokrati - det er politikernes ansvar at skabe interesse via åbenhed, synlighed og reel borgerinddragelse.

 

og handling

 • Har i to omgange stillet forslag i Purhus byråd om borgerrrettede versioner af budgetanalyser - forgæves.
 • Stillede forslag om åbne bilag på kommunal hjemmeside - gennemført.
 • Drev i ti år www.purhusnet.dk, hvor oplysning og debat har været et væsentlig element.
 • Forestod udgivelsen af V-Nyt i Purhus frem til jeg blev afsat som udvalgsformand - siden er bladet ikke udkommet.

 

Kommunalvalget 2005 i Randers

Økonomi - pengene kan kun bruges en gang og det bør ske med omtanke selvom det ”bare” er borgernes penge

 • Stod udenfor budgetforlig 2002 pga. unødvendig udskiftning af halgulv- hallens brugere beklagede sig ikke over det slidte gulv.
 • Stod udenfor budgetforlig i 2003 hvor flertallet valgte at bruge 3.1 mio. kr på at udvide pasningskapacitet i Spentrup, selvom der overordnet var tilstrækkelig kapacitet i Spentrup-Gassum børnedistrikt. Nu betaler vi dyrt pga. for få børn i Gassum.
 • Foreslog Indkøbssamarbejde som budget analyse emne i 2002. Forgæves - flertallet mente ikke, at der var noget at hente. Og dog - i 2003 kom der i al stilhed en besparelse på godt 1 mio. kr. på budgettet pga. indkøbssamarbejde.
 • Stemte imod automatisk overførsel af uforbrugte budgetmidler i sag, hvor det oprindelige formål ikke længere var relevant.
 • Forhindrede via BKU beslutning, at Økonomiudvalgets ønske om at investere ca. 1.2 mio kr. uden om budgetanalyse blev realiseret.
   

 

Sundhed - jeg vil ikke bruge min alderdom på at betale for en yngre generation, der er ved at gå til i egen magelighed og usund levevis.

 • Forslag om vanddrikautomater på alle skoler - gennemført.
 • Forslag om “Brug dig selv i naturen” - gennemført.
 • Forslag (kommuneplan) om cykelsti forlænget fra Jokan til Asferg.
 • Har trænet diverse pige og drenge ungdomshold i håndbold og fodbold.
 • Opfordring om kommunal skolemad til alle mod at børnechecken til gengæld reduceres fra 2.296 til 1.650 kr pr. kvartal.
   

 

Landområderne - udvikling frem for afvikling

 

Bevarelse af skoler? I de små samfund har skolen en betydning, der rækker ud over dens skolemæssige funktion.

 • Kæmpede mod flytning af 7. klasse fra Asferg og 10. klasse fra Fårup. Forældre var tilfredse med kvalitet - økonomisk var der ikke meget at hente - og så er det ikke i overensstemmelse med Venstre holdninger på formyndirsk vis at gennemtrumfe sådanne beslutninger med henvisning til sikring af kvalitet.
   

 

Fra service til samarbejde: Større kommunal parathed til samarbejde med initiativrige borgere.

 • Positiv tilkendegivelse om opbakning til borgerhus i Spentrup
 • I brechen for Dyrby borgeres ønske om beskedent tilskud til byforskønnelse & busstoppested.
 • Asferg Aktivitetscenter, der nu er realiseret som Træningshuset i Asferg.
   

 

Miljøet er ikke samfundets ansvar - det er dit og mit ansvar.

 • Etablerede eget vindmøllelaug og var igangsætter på yderligere ni møller i slutningen af 80’erne, hvor forstokkede Venstre bønder slog syv kors for sig over dette nye initiativ fra “de røde” og ligeså forstokkede Danmark’s Naturfredningsforening kæmpede mod møllerne pga. af den visuelle forurening!
 • Forslag om plads til vindmøller i kommunalplan. Accepteret.
 • Solfanger, biobrændsel fyr, dieselbil med partikelfilter, Gudenå håndskubber.

Jens Peter Hansen  •  Asfergvej 13  8981 Spentrup • kontakt@jenspeterhansen.dk  • 86 47 90 21 •  24 48 16 04