Stem personlig på Jens Peter Hansen

Holdning & handling - to sider af samme sag hos Jens Peter Hansen

Land & by - vi har meget at give hinanden

 

 

space180 

dr.dk/kandidat

DR lavede i 2005 et system, hvor du kan afkrydse din mening om 15 problemstillinger, hvorefter du får vist hvilke kandidater, der ligger tættest på din mening. Prøv systemet her.

Du vil sikkert opleve, at du tit vil tænke “...det afhænger jo af”. Sådan oplever jeg det også, og derfor har jeg herunder vist mine svar med tilhørende forklarende forudsætninger.
 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig

1 . Hvis børnetallet falder, er det nødvendigt at lukke skoler for at bevare kvaliteten af undervisningen. Kvalitet i undervisningen er vigtig, men især i landsbyerne har skolen en funktion udover blot at levere faglig undervisning. Skolen er bl.a. det samlingspunkt, der holder liv i lokale foreninger. Luk skolen og børnene vil flytte deres aktiviteter til samme sted som deres nye klassekammerater eller droppe ud af foreningen pga. for lang transport.
 

Kommunalvalget 2005 i Randers

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig
 

2 . Test af elever i folkeskolen er en god måde at følge indlæringen på. Godt at Socialdemokratiet er vendt på en tallerken i dette spøgsmål, og nu også går ind for test.

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig

3 . Elever i folkeskolen skal have serveret mad i skolen. Der er kun lutter gode argumenter for at indføre gratis skolemad. Men det koster.
Mit forslag er derfor: Reducér børnecheck’en fra 2.396 yil ca. 1.650 kr. pr kvartal og hvad statskassen sparer her skal sendes videre til kommunerne, som derefter skal sikre gratis skolemad. Se læserbrev Skolemad for børnepenge
 

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig
 

4 . Ældre skal have mulighed for at vælge mellem kommunens hjemmehjælp og hjemmehjælp fra et privat firma. Naturligvis - konkurrence giver kvalitet.

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig
 

5 . Ældre skal have mulighed for at vælge mellem kølemad leveret en gang om ugen og varm mad leveret hver dag. Ikke nødvendigvis kommunen, der skal have begge tilbud på hylderne.

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig
 

6 . Unge skal arbejde med et eller andet for at få bistandshjælp. Af hensyn til bistandsmodtageren, der vænner sig til noget-for-noget og derfor trænes i/motiveres til at komme ud af bistandssituationen.

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig

7 . Der bør være en grænse for størrelsen af svinefarme. Størrelsen er ikke problemet, såfremt placering sker under hensyntagen til følsom miljø og omgivende naboer. Vi har en række gode eksempler her i Purhus kommune men så sandelig også det modsatte (har selv en svinestald 35 m fra mit soveværelse). Se mit debatindlæg i Jyllandsposten Hykleriet om de store svinefarme.
 

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig

8 . Hvis borgerne skal have bedre service er det nødvendigt at hæve skatten. Hvad er bedre service? Jeg acepterer ikke den udbredte opfattelse, at der er en direkte sammenhæng mellem input (penge) og output (service). Måske kan tingene gøres anderledes eller mere effektivt. Professor Peter Nannestad har med en undersøgelse påvist, at der ikke er sammenhæng mellem kommunale udgifter til folkeskolen og det resultat målt i form af karakterer i 9. klasse. Se mit læserbrev Det er ikke pengene, tumpe.
 

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig
 

9 . Borgerne skal betale nogle hundrede kroner, når de går til læge, for at de ikke skal gå unødigt til læge. Intet er gratis - det glemmes, hvis der ikke er et “prisskilt”. Derfor - et beskedent beløb - f.eks. en 50’er - hvor provenuet passende kan gå til forbedringer på sundhedsområdet.

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig
 

10 . Det offentlige skal ikke lave gratis kosmetiske operationer af eksempelvis stritører eller hængebryster. Generelt gi’r jeg ikke fem potte p.. for den uhyrlige fokusering på ydre skønhed, og skattekronerne skal i hvert til fald ikke bidrage til det race.

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig
 

11 . Kræftbehandlingerne bør samles på ganske få sygehuse, hvor kirurgerne er specialister. Ikke kun kræftbehandlinger - det bør gælde alle større operationer.

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig
 

12 . Patienterne skal selv betale rejseudgiften, hvis de bruger frit valg til at vælge et andet sygehus end det lokale.

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig
 

13 . Mere brugerbetaling på sundhedsområdet er nødvendigt for at skaffe penge nok til stadig flere behandlinger. Se kommentarer til pkt. 8, 9 & 10.

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig

14 . Flere havvindmøller omkring Danmark skal være en del af vores energiforsyning. Vindmøller må naturligvis ikke generere naboer med støj eller skygge, men når det er sagt er jeg ikke kræsen med hvor møllerne opstilles. Jeg gi’r ikke noget for argumenter om at udsigten ødelægges - hvis vore efterkommere ikke bryder sig om møllerne kan de lynhurtig fjernes - det kan man ikke med den forurening, som møllerne sparer os for. Havde selv 1/4 mølle fra 1987til 2002.
 

 

 Helt enig
 Delvis enig
 Hverken eller
 Delvis uenig
 Helt uenig

15 . Der skal skaffes plads til at bygge flere sommerhuse i Danmark. Et “Delvis enig” som udtryk for en generel holdning om, at vi ikke skal være bange for at bruge den danske natur så længe det sker på en måde, hvor vore efterkommere altid kan gøre tingene om.

Jens Peter Hansen  •  Asfergvej 13  8981 Spentrup • kontakt@jenspeterhansen.dk  • 86 47 90 21 •  24 48 16 04