Stem personlig på Jens Peter Hansen

Holdning & handling - to sider af samme sag hos Jens Peter Hansen

Land & by - vi har meget at give hinanden

 

 

space180 

Debat & meninger

Jeg har igennem årene fremlagt mine meninger - primært i læserbreve i Amtsavisen og indlæg i min “klumme” på PurhusNet, men det er da også blevet til en et enkelt debatindlæg i Jyllandsposten samt en kronik i Politiken. Klik på Klik og læs merefor at læse hele indlægget.

  • Indlæg for 2009 (puha - mangler at opdatere en hel del - se www.venstreiranders.dk)
  • Indlæg for 2008
  • Indlæg fra 2007
  • Indlæg fra 2006 (er ikke komplet)
  • Indlæg fra 2005 (15)
  • Indlæg fra 2004 (7)
  • Indlæg fra 2003 (6)
  • Indlæg fra 2002 (15)
  • Indlæg fra 2001

- - - - - - - - - 2007

30-4 2007 Borgmesterens røgslør Debatindlæg i Randers Amtsavis
Deprimerende at opleve, hvordan borgmesteren for en kommune, der gerne vil kendes på sundhed og idræt, i TV debat gør sig til talsmand for en bagstræbersik rygepolitik. Klik og læs mere

13-3 2007 Radikal NATO øvelse Debatindlæg i Purhus-Tjele Ugeavis
Den radikale udvalgsformand for Miljø og Teknik bruger megen energi på læserbreve, hvor han ofte revser den borgerlige regerings miljøpolitik. Hvad med lidt action som udvalgsformand? eller er det No Action Talk Only? Klik og læs mere

10-3 2007 LAG – læg mærke til disse bogstaver
Fødevareministeren mener, at de, der bor på landet, bedst ved, hvad der skal til for at forbedre levevilkårene. Derfor skal der oprettes en såkaldt lokal artionsgruppe (LAG). Klik og læs mere

- - - - - - - - - 2006

3-11 2006 Retfærdig udligning Debatindlæg i Randers Amtsavis
Henning Jensen Nyhuus mener at Randers er blevet snydt i udligningsordningen. Hvis han blot havde ulejliget sig med at læse forklaringen i bladet Kommunen ville han vide, at der naturligvis er sket en ændring af forudsætninger ift. de tal, der blev præsenteret i forbindelse med lovforslaget. Klik og læs mere

- - - - - - - - - 2005

8-11 2005 Personlige stemmer betyder intet eller alt
Det afhænger af om listen har sideordnet eller partilisteopstilling. Klik og læs mere

8-11 2005 Purhus borgernes dilemna Debatindlæg i Randers Amtsavis
Jeg har mødt en del (socialdemokrater), der på den ene side godt ville stemme på en lokal socialdemokrat, men på den anden side ikke vil sætte Nyhuus i borgmesterstolen. Klik og læs mere

8-11-2005 Mennesket i centrum?
Det hænger slet ikke sammen, når Socialdemokratiets borgmesterkandidat Nyhuus kører på sloganet ”Mennesket i centrum” og samtidig siger, at det er det samme som “Mennesket frem for systemet” - titlen på Venstres principprogram Klik og læs mere

26-10 2005 KVL til Randers Debatindlæg i Purhus-Tjele Ugeavis
Lyder næsten om en gentagelse af forrige læserbrev - dog med den væsentlig ændring, at jeg her forklarer, at KVL er meget, meget mere end landbrug Klik og læs mere

19-10 2005 Kommuneplan betyder centralisering Debatindlæg i Purhus-Tjele Ugeavis
”Lad os centralisere udviklingen i kommunens største byer og så ellers håbe det bedste for de mindre lokalsamfund” Det budskab sender Purhus byråd efter min opfattelse til den kommende storkommune, såfremt Kommuneplanen for 2005-2017 vedtages i den form, der netop er sendt ud i offentlig høring. Klik og læs mere

17-10 2005 Landbohøjskolen til Randers Debatindlæg i Randers Amtsavis
Er Randers faldet i søvn?. En COWI rapport har været på gaden en uge og et regeringsudvalg er ved at se på Landbohøjskolen’s fremtidige organisering, og ikke så meget som et pip fra politikere eller presse. Klik og læs mere

9-10 2005 Åben om åbenhed Debatindlæg i Randers Amtsavis
Jeg må da indrømme, at jeg fik kaffen galt i halsen, da jeg I Amtsavisen d. 7. læste, hvordan en Hans Ørsted fra SF’s baggrundsgruppe havde fået mit indlæg om åbenhed fuldstændig galt i halsen: Han fremstillede mig som forsvarer af de lukkede døre ved debatmødet på Kongens Ege. Det affødte et indlæg fra min hånd, hvor jeg (nok engang) gør mig til talsmand for åbenhed. Klik og læs mere

27-9 2005 Samkørsel er godt - cykelkultur er bedre Debatindlæg i Randers Amtsavis
Respons på et læserbrev, hvor der blev opfordret til en kommunal side for samkørsel - systemet eksistererer allerede. Det gælder ikke for cykelkulturen - her bør ny Randers foretage en satsning - det betaler sig. Klik og læs mere

25-9 2005 Åbenhed bliver min vigtigste opgave Debatindlæg i Purhus-Tjele Ugeavis
Overskriften var udmeldingen fra den kommende kommunaldirektør og desværre ser det ud til, at han ved hvor skoen trykker: At lukke dørene for pressen under kommunalrøddernes debat om kommende organisatorisk struktur er udtryk for en holdning, som burde høre fortiden til . Klik og læs mere

3-9 2005 Det er ikke pengene, tumpe! Debatindlæg i Randers Amtsavis
En undersøgelse viser, at udgifterne til folkeskolen er uden betydning for forskelle i karakterniveauer i de forskellige folkeskoler. Klik og læs mere

23-8 2005 Julemanden kom forbi - kommentarer til budgetforlig 2006
Det var så det sidste budget for Purhus kommune og der blev ryddet godt op i ønskerne. Klik og læs mere

22-8 2005 Skolemad for børnecheck Debatindlæg i Randers Amtsavis
Mit forslag lyder: Reducér børnechecken til f.eks. 1.650 kr./kvartal og brug send besparelsen til kommunerne, der til gengæld skal sikre gratis skolemad. Klik og læs mere

3-5 2005 Opstillingsmøde til KV 2005
Som medlem af en politisk forening har du stor indflydelse - hvis du møder op. Klik og læs mere

27-4 2005 Lige lovlig gavmild
Kommentarer til Økonomiudvalgets forslag om - uden for budgetanalyse - at bruge ca. 1.1 mio. kr. på ny skolebygning frem for at renovere bestående. Klik og læs mere

22-3 2005 Køb politisk indflydelse Debatindlæg i Randers Amtsavis
En generel opfordring om at melde sig ind i en politisk vælgerforening forud for iopstillingsmøder. Klik og læs mere

- - - - - - - - - 2004

13-12 2004 Dyrby viser vejen
Dyrby borgerne viser ved handling og greb i egen pengepung, at de vil gøre noget for deres landsby. Derfor beskæmmende, at flertallet i Børne- og Kulturudvalget var imod at give dem et økonomisk skulderklap. Klik og læs mere

3-11 2004 Nej tak til pakkeløsninger Debatindlæg i Randers Amtsavis
Amtsavisen klandrede Venstre for ikke at levere en pakkeløsning, da Michael valgte Folketinget. Jeg siger: Pakkeløsninger er bekvemme – især for politikerne – men det kvæler interessen for demokratiet: Hvorfor engagere sig, når beslutningerne er taget? Klik og læs mere

14-9 2004 Bilag til dagsordener - et vigtig skridt mod større åbenhed
Åbenhed var et centralt element i mit valgprogram, hvorfor jeg naturligvis er rigtig godt tilpas med, at et samlet byråd gav sin fulde opbakning til mit forslag om, at bilag til dagsordener i byråd og udvalg skal være tilgængelige for borgerne på internettet. Klik og læs mere

14-9 2004 Det blev Randers - heldigvis
Jeg ser samhørighed som det helt afgørende. De fleste i Purhus vender sig mod Randers når det drejer sig om arbejde, uddannelse, indkøb, kultur og "dem vi holder med" mm. Derfor er det logisk, at også vor demokratiske/politiske virke skal gå i samme retning. Klik og læs mere

25-8 2004 Kommentarer til Budget 2005
Et mindre driftsunderskud blev accepteret på basis af en solid kassebeholdning, og der blev også plads til mit forslag om at opsætte koldtvandsautomater på skolerne. Klik og læs mere

26-2 2004 Kommunesammenlægning: Hvor skal vi hen du? Debatindlæg i Randers Amtsavis
Et læserbrev med en række provokerende spørgsmål, hvor hensigten var at få folk af huse til borgermøderne om sammenlægningen. Det virkede - fik kommentarer om, at det var godt at læse, at alt ikke var afgjort. Klik og læs mere

6-1 2004 Læhegn: En lille sag?
Det er trygt at være byrådspolitiker i Purhus – offentlig selvstændig stillingtagen er sjældent nødvendigt, og eftersom de øvrige byrådspolitikere er i samme båd, er der ikke noget at frygte fra denne side. En sølle bevilling på 32.000 kr.ville udfordre denne tilstand og blev derfor stemt ned. Klik og læs mere

- - - - - - - - - 2003

17-12 2003 Ingen grund til unødig "larm"? - om overførsel af budgetlagte midler
Hvorfor skulle overførslen vedtages af byrådet i 2002, mens samme overførsel af (stadig) uforbrugte midler kunne klares af Socialudvalget i 2003? Specielt set i lyset af, at to af byrådets medlemmer stemte imod i 2002 virker det besynderligt med denne forskel. Klik og læs mere

15-10 2003 Ny børnehave: Så enkelt kan det siges
Nyhedsbrevet fra Blicherskolen gav klar besked: Baggrunden for denne beslutning (Den nye børnehave) er, at der er et massivt ønske fra forældre i Spentrup om, at de kan få passet deres børn i Spentrup i stedet for at skulle køre dem til Gassum. Klik og læs mere

19-9 2003 Tallenes mystiske magi Debatindlæg i Randers Amtsavis
Jeg udtrykker min undring over, hvordan byrådet kunne beslutte en 3.1 mio. udvidelse af børnehave, til trods for at alle tal viste faldende børnetal. Klik og læs mere

5-9 2003 Verden er så stor mor... og Gassum ligger langt, langt væk.
Reaktion på et indlæg fra Pia Moldt, der i et debatindlæg ikke havde fået hele historien med om børnehaveudvidelsen i Spentrup. Klik og læs mere

29-8 2003 Nej til budgetforlig Debatindlæg i Purhus-Tjele Ugeavis
Jeg kunne ikke stemme for et budget, hvor der blev afsat 3.1 mio. kr. til børnehaveudvidelse, fordi der i to mdr. ville være 7 børn for meget. Klik og læs mere

28-8 2003 Budgettets solstrålehistorie Debatindlæg i Randers Amtsavis
Forud for sidste års budget forsøgte jeg – uden held – at få opbakning til netop en analyse af potentialet i et indkøbssamarbejde. I år er et indkøbssamarbejde umærkeligt kommet ind i budgettet med en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr. Klik og læs mere

- - - - - - - - 2002

22-12 2002 Politikerne skylder borgerne et bud på klar landsbypolitik
Kommentar til Teknisk Udvalg’s behandling af sag om udvidelse af svineproduktion i Gassum. Klik og læs mere

22-12 2002 Uups - det var vist en smutter
Om overførsel af uforbrugte midler, når formålet ikke længere var relevant. Jeg og Pia Moldt (S) stemte mod overførselen. De øvrige 13 byrødder syntes åbenbart godt om overførselen - eller de havde måske ikke mod til at ændre mening ift. tidligere (automatiske) indstillinger fra udvalg? Klik og læs mere

30-11 2002 Følelser eller fakta? Debatindlæg i Purhus-Tjele Ugeavis
Er det virkeligt sådan, at det foregår? spurgte Ulla Lindtoft, i et læserbrev efter at have overværet byrådsmødet. Jeg forstår hendes undren. Klik og læs mere

5-11 2002 Fortsat 10. klasse i Fårup Debatindlæg i Randers Amtsavis
Jeg er ikke i tvivl om, at Randers tilbuddet i kraft af et langt større elevgrundlag fagligt set er det bedste. Alligevel har jeg sagt ja til at lade 10. klassen i Fårup fortsætte. Økonomi og tilkendegivelser fra skolebestyrelser, forældre og elever har været afgørende faktorer. Klik og læs mere

1-9 2002 Ikke altid lig partiets ?
"han har sine egne standpunkter, der ikke altid er lig med partiets". Her menes naturligvis "den borgerlige gruppe" i Purhus byråd - at de ikke altid er enige med mig er ingen hemmelighed. Hvad angår enighed med partiet (=Venstre) er jeg i hvert fald hvad angår ønsket om en skattesænkning helt på linie med finansminister Thor Pedersen (V). Klik og læs mere

29-8 2002 Nej tak til budgetforliget Debatindlæg i Purhus-Tjele Ugeavis
Det borgelige flertal var meget lidt synlig, da budgettet skulle strikkes sammen - ingen besparende eller effektiviserende tiltag og en ikke påkrævet udskiftning af et halgulv.Klik og læs mere

12-8 2002 Budget 2003 - hvad sker der? Debatindlæg i Randers Amtsavis
En uge efter at hele den socialdemokratiske byrådsgruppe havde været med til at nedstemme et forslag om at informere borgerne om de analyser, der laves forud for budgetlægningen, inviterer de til Bloksbjerg, hvor der vil blive fortalt om budgettet?. Klik og læs mere

19-6 2002 Vi går skam ind for åbenhed ??
Hvis ovennævnte byrådsmedlemmer da så i det mindste åbent havde fremlagt deres bevæggrunde til ikke at informere borgerne men nææ - gruppeformand for henh. Venstre og Socialdemokratiet bedyrede, at vi skam går ind for åbenhed, men af hensyn til den igangværende budgetprocedure osv. .. De øvrige, der ifølge gruppeformændende skam også går ind for åbenhed, holdt munden lukket. Klik og læs mere

14-6 2002 Borgerrettet information om budgetemner og -analyser
Beslutningsforslag fremsendt til borgmesteren. Klik og læs mere

13-6 2002 Reflektioner over et formandsskifte Debatindlæg i Randers Amtsavis
Hvad pokker laver I? Det spørgsmål er jeg ofte blevet stillet, siden jeg for netop en måned siden af den såkaldte borgerlige gruppe blev fyret som formand for Børne- og Kulturudvalget.
Jeg er stadig svar skyldig. Venstre har ikke orienteret hverken offentligheden eller egne medlemmer om de konkrete årsager til formandsskiftet. Klik og læs mere

11-5 2002 Formand fyres af sine egne - kommentarer
“Der har været flere sager tidligere, hvor Jens Peter Hansen har haft sine særstandpunkter." (udtalt af Christian Kirk). "Flere sager" er helt præcis 2 ud af ca. 40 sager i BKU. Klik og læs mere

10-5 2002 Præcisering af budskab Debatindlæg i Randers Amtsavis
Det er velkendt, at jeg mener, at vi som kommune bør udnytte potentialet i Asferg's placering tæt ved motorvej og erhvervsgrunde, og at et aktivitetshus ville kunne bidrage til dette Klik og læs mere

2-5 2002 Goddag mand Økseskaft
Byrådets behandling af punktet om udvidelse/renovering af Asferg Skole endte desværre som en Goddag mand Økseskaft forestilling. Klik og læs mere

16-4 2002 Huj-hej hvor har vi travlt
Som udvalg har vi ikke arkitektens eller for den sag andre eksperters faglige indsigt, men vi har i sidste ende et politisk ansvar. At leve op til dette kræver en indsats og en bred orientering fra vor side. En enkel week-end er simpelthen ikke nok, når det drejer sig om et projekt til 5.2 mill. kr. Klik og læs mere

31-3 2002 Budget 2003 - tættere på end du tror Debatindlæg i Randers Amtsavis
Opfordring - såfremt du har gode ideer til budgettet bør du sørge for at hviske sådanne i øret på et byrådsmedlem. Klik og læs mere

11-1 2002 Lukkethed? - hus forbi Debatindlæg i Randers Amtsavis
Svar på kritik af lukkethed omkring det skandaløse konstitueringsforløb, hvor Tage Bødker brød indgåede aftaler og fik gennemtrumfet, at Berner Nielsen blev siddende som borgmester. Klik og læs mere

 - - - - - - - - 2001

... se indlæg fra 2001 og tidligere på KV 2001 hjemmesiden eller KV 1997 siden

 

Jens Peter Hansen  •  Asfergvej 13  Hvidsten  • kontakt@jenspeterhansen.dk  • 86 47 90 21 •  24 48 16 04