Stem personlig på Jens Peter Hansen

Holdning & handling - to sider af samme sag hos Jens Peter Hansen

Land & by - vi har meget at give hinanden

 

space180 

De rigtige meninger
Det er så uendelig let at
have de rigtige meninger - selvfølgelig skal vi gøre
mere for de små børn, folkeskolen, de ældre,
miljøet, erhvervs-livet, cyklisterner, bilisterne og
så videre. Desværre - det
er lettere sagt end gjort
at omsætte Holdning til Handling.

Vi er jo primært
alle de andre!

Det vil jeg (fortsat) arbejde for

 • Åbenhed - Du har ikke en kinamands chance for at følge, forstå og måske påvirke beslutningsprocessen, såfremt politikerne ikke løbende informerer om problemstillinger og alternativer, inden beslutningerne træffes. 
   
 • Uenighed! Det er uenighed, der skaber engagement, og hvis politikerne ikke tør være uenige - eller fremstår som alt for enige - så virker de som en lukket loge, der sammen forsvarer sig mod borgerne. Sagt af samfundsforskeren Johannes Andersen. Han har ret.
   
 • Ansvar & kompetence skal følges. Jeg vil bekæmpe en stigende tendens til at kommunens medarbejdere styres af procedurer og skemaer i stedet for egen erfaring og ansvarsfølelse.
   
 • Økonomi: Tænk langsigtet og tænk i kvalitet. Langsigtet tænkning og vægt på kvalitet vil ofte være det billigste i længden. Skal vi købe en Lada, en Golf eller en Mercedes?
  Jeg går ind for Golf’en - funktionel, holdbar og uden unødvendige dikkedarer.
   
 • En skole i udvikling, der giver os kreative, selvstændige, ansvarlige unge med demokratisk forståelse og evnen til at lære - hele livet. Mere ansvar til forældrene: For egne børns opdragelse og for skolens værdier.
   
 • Sundhed: Tænk langsigtet. Fritidsfaciliteter, cykelstier, koldtvandsautomater, skolemad (mod reduceret børnecheck), røgfrihed - alle elementer, der givere borgeren mulighed en sund livsform til glæde for dem selv og gavn for kommunekassen.
   
 • Attraktive boliger i landområder og levende landsbyer, der kan tiltrække gode skatteborgere. Byggegrunde gør det ikke alene - vi skal bestræbe os på at opretholde basale service faciliteter.
   
 • En jordnær miljøpolitik baseret på realiteter og renset for “politisk korrekthed”.
   
 • Udviklings- og læringsgaranti. Små børn skal ikke bare passes - de skal løbende stimuleres og gives muligheder og udfordringer, så deres kompetencer (sociale, sproglige), fantasi og kreativitet udvikles.
Kommunalvalget 2013 i Randers

Jens Peter Hansen  •  Asfergvej 13  8981 Spentrup • kontakt@jenspeterhansen.dk  • 86 47 90 21 •  24 48 16 04