Stem personlig på Jens Peter Hansen

Holdning & handling - to sider af samme sag hos Jens Peter Hansen

Land & by - vi har meget at give hinanden

 

 

space180 

Curriculum vitae

Født: Født juli 1957 i Ringtved (nær Vojens) som nr. to i søskendeflok på nu fire.
Gift: I 1984 med Inga, kantineleder på Teknisk Skole Randers.
Børn: Christina på 19 år, Lisbeth på 15 år og Henrik på 13 år.

1967: Flyttede til Hjerting (nær Rødding), hvor vi overtog min farfar’s landbrugsbedrift.

1973-76: Tre x 1 mdr. Interrail i hele Europa.

1976: Matematisk student fra Ribe Kathedralskole med gns. på 7.8

1977-78: Landbrugsmedhjælper

1978-79: Seks mdr. på fårefarm nær Gore, South Island, New Zealand

1979: Seks mdr. på korn farm nær Maidstone, Saskatchewan, Canada herunder tre uger langs USA vestkyst og to uger/12.000 km med Greyhound bus langs USA østkyst & Florida.

1979-80: Driftslederkussus og erhvervelse af Det Grønne Bevis, Riber Kjærgaard Landbrugsskole.

1984: Gennemfører Copenhagen Marathon på 2 t 38 min

1984: Cand. agro fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) med gns. på 10.1

1984: Gift med Inga d. 2. juni - dagen efter aflevering af afsluttende opgave på KVL

1984-85: Små seks mdr.’s brylluprejse til Pakistan, Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesien, Australien, Ny Caladonien, New Zealand, Tahiti & USA.

1985: Ansat som videnskabelig assistent ved Helårsforsøg med Kvæg på Foulum (nu Danmarks JordbrugsForskning). Det gennemgående tema i mit arbejde var, hvordan informationsteknologi kan udnyttes til at få teoretisk viden ud i praktisk brug.

1985: Købte hus og flyttede til Asfergvej 13, Hvidsten i juli efter at Inga var ansat som kantineleder ved Teknisk Skole, Randers.

1987: Formand for Handest Vindmøllelaug

1989-93 Drev firmaet Hvidsten Vindmølleprojektering som bibeskæftigelse.

1991: Præmieret for besvarelse af prisopgaven ”Vor nuværende viden om sammenhængen mellem landbrugets driftsformer og det omgivende miljø samt konsekvenserne heraf for landbrugets fremtidige produktionsstruktur” udskrevet af Stiftelsen Hofmansgave

1996: Vinder af førsteprisen ved besvarelse af prisopgaven ”Samspillet mellem teori og praksis i fremtidens landbrug” i anledning af Dansk Agronomforenings 100 års jubilæum.

1997: Medlem af Venstre, opstillet til KV 1997, 72 personlige stemmer - bliver ikke valgt.

1998: PurhusNet går i luften med støtte fra Indenrigsministeriets Landdistriktpulje

1999: Etablerer firmaet Jensen, Petersen & Hansen Web Design. Kunderne er bl.a. Skandinavisk Dyrepark, Danjord A/S, Ok Miljø A/S

2000 - 2003: Konsulent, Landbrugets Rådgivningscenter, Sektion for LandbrugsInfo

2001: Opnår 290 personlige stemmer ved KV 2001. Formand for Børne- og Kulturudvalget.

2001: Afsættes i april af den såkaldte borgerlige gruppe som formand for Børne- og Kulturudvalget.

2004: PurhusNet tildeles Sparekassen Kronjylland’s Jubilæumspris

2004 - Specialkonsulent, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kommunikation

2005: Bidrager i høj grad til, at Landscentret får tildelt den prestigefyldte Agromek pris for portalen Landmand.dk

2005: Vælges med 316 personlige stemmer som nr. 8 ud af 12 Venstre medlemmer af Sammenlægningsudvalget for Ny Randers. Medlem af Miljø & Teknik udvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

2006-10: Medlem af Miljø- og Teknikudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Bevaringsudvalget og bestyrelsesmedlem i I/S Fælles Forbrænding og Randers Spildevand A/S.

2008: Vinder Landscentrets konkurrence om Årets forretningsidé - ideen gik ud på at levere en grydeklar landmandsrettet mobiltelefon.

2009: Arrangerer for syvende gang skitur til Bjorli på non-profit basis - i 2009 var vi 184 deltagere. I 2010 var vi 209 deltagere

2009: Opereret for diskusprolaps 5. maj. Opsummeret fravær fra marts til juni var 15 sygedage.

2009: Genvælges med 320 personlige stemmer som nr. 5 ud af 9 V medlemmer i Randers byråd.

2009 -: Medlem af Miljø- og teknik udvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Bevaringsudvalget, Vindmøllerådet og sidder i bestyrelsen for Randers Spildevand A/S, I/S Fælles Forbrænding og LAG Randers

 

Jens Peter Hansen  •  Asfergvej 13  8981 Spentrup • kontakt@jenspeterhansen.dk  • 86 47 90 21 •  24 48 16 04